Хлудов (Лобковски) паримейник от 1294–1320 г., ГИМ, Хлуд. № 142

Общо наименование: Паримейник. Конкретно наименование: Паримейник рождественско-триодно-месечен. Индивидуално название: Хлудов паримейник. Индивидуално название: Лобковски паримейник. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Държавен исторически музей Сбирка: Алексей И. Хлудов Сигнатура: № 142. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: ГИМ 86795.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 171 ff. 205 x 160 mm (листове);
Тетради:

Има разместване на листове при подвързването – правилната последователност на тези листове е: 76б, 86а – 93б, 77а – 85б, загубени листове, 94а

Оригинална пагинация на тетрадите – на първата тетрада в края на средата на долното поле, а на всички останали тетради в началото в средата на долното поле.
Състояние: Добро
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Черно; киновар, синя, зелена, жълта
Украса

Цветни инициали от тератологичен тип.

Подвързия

Дъски, обвити в кожа от ХV в.

Книжовници
А. книжовник
(ff. 1r-50r, ). Име: Никола с мирско име Брата
Писмо:

Кирилица. Полуустав

Език

Български

Според Венета Янкова същият Никола е преписал през 1313 г. един пазен сега в светогорския манастир „Свети Пантелеймон“ (под сигнатура Слав. № 4) Изборен апостол. Според Лора Тасева сравнението на почерците сочи, че става дума за двама различни книжовници с еднакво име.
Б. книжовник
(50r) .
Писмо:

Кирилица. Полуустав

Език

Български

Съдържание

Съдържа откъси от Стария Завет (паримии), предназначени за богослужебно четене по време на по-главните църковни празници.

Допълнения
  • (170v-171r) . Бележка на писача съобщава, че е преписан от монаха Никола със светско име Брата по времето на византийските царе (императори) Андроник Палеолог и Михаил, неговия син.
История
Дата на написване: 12. век, край – 13. век, начало (1294 – 1320 г.). Постъпване в библиотеката: През втората половина на XIX век принадлежи последователно на двама руски търговци и любители на старините: Алексей Иванович Лобков (1813 – 1868) и Алексей Иванович Хлудов (1818 – 1882)..
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие (частично) в интернет: Държавен исторически музей

Библиография