Севастиянов триод, фрагмент 2, РГБ Сев. II 47.2

Общо наименование: Триод. Конкретно наименование: Триод цветен. Индивидуално название: Севастиянов триод, фрагмент 2. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Петр И. Севастьянов (ф. 270) Сигнатура: II 47.02. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 1477.2.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 2 ff. От размер фолио листовете са обрязани mm (листове);
Състояние: Добро
Оформяне на страницата: 1 кол., 29–30 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Двойноконтурни инициали от старовизантйски тип, запълнени с киновар

Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав с наклон надясно

Език

Български

Двуюсов, двуеров правопис
Съдържание

Служба за Пасха и за Томина неделя, фрагменти

История
Дата на написване: 13. век. Произход: Намерен на Света гора от П. И. Севастиянов..
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска държавна библиотека

Библиография