Служебен миней за декември (откъслек), БРАН, Срезн. 69

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней служебен за декември. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Измаил И. Срезневский Сигнатура: № 69. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 24.4.22ж.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 1 ff. 195 x 40 mm (листове);
Състояние: Добро
Мастило: Черно; киновар
Украса

Няма

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Среднобългарски

Съдържание

Част от службата за 25 декември (?) за Рождество Христово, част от канона (?) и синаксарно четиво (?).

История
Дата на написване: 13. век. Постъпване в библиотеката: През 1910 г. постъпва в БАН заедно с други ръкописи от сбирката на И. И. Срезневски. .
Допълнителни сведения
Библиография