Рилски глаголически листове от X в.

Общо наименование: Паренезис на Ефрем Сирин. Общо наименование: Молитви. Индивидуално название: Рилски глаголически листове.
Кодикологични данни

Един запазен цял лист и една надлъжна лява половинка

Пергамент. Листове: 7 (1 + фрагмент 24.4.15 + 1: 14.4.17 + 2: 14.4.37 + 3: + изрезки и 2 отпечатъка върху подвързия) ff. 275 x 213 mm (листове); 380 x 210 mm (листове);
Състояние: Лошо, използвани са за подвързия
Оформяне на страницата: 2 кол., 37 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Заглавия и два инициала в киновар и светложълта боя

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Глаголица. Полукръгла глаголица

Език

Български

Съдържание

Съдържа текст на Слово за осъждането и любовта, Слово как християните не подобава да се отдават на погански дела (или Слово за покаянието). Григоровичевия лист съдържа поучение за опрощаване на греховете с молитва. Обрезките 14.4.37 съдържат неидентифициран текст.

Допълнения

Многобройни бележки на кирилица

История
Дата на написване: 10. век. Произход: Открити от В. Григорович и постъпили в сбирката на И. И. Срезневски през 1845 г.. През 1910 г. заедно със сбирката на Срезневски са предадени в Ръкописния отдел на Библиотеката на АН в Санкт-Петербург, където се съхранява и до днес. Григоровичевият лист 24.4.17 е присъединен към паметника от С. Смядовски (1980)..
Допълнителни сведения

Фрагмент Srezn.62.

Индивидуално название: . Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сигнатура: Срезн. 62. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 24.4.15.

Фрагмент Srezn.64.

Индивидуално название: . Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сигнатура: Срезн. 64. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 24.4.17.

Фрагмент Srezn.84.

Индивидуално название: . Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сигнатура: Срезн. 84. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 24.4.37.

Фрагмент Rila.3_6.

Индивидуално название: . Страна: България. Място: Рилски манастир Хранилище: Библиотека на Рилската света обител Сигнатура: 3/6. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 14.