Охридски апостол от XII–XIII век, РГБ Григ. № 13

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Апостол изборен кратък. Индивидуално название: Охридски апостол. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Виктор И. Григорович (ф. 87) Сигнатура: № 13. Друга иденфикация: Предишна сбирка: Музейное собрание (ф. 178). Предишна сигнатура: № 1695.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 112 ff. 210 x 160 mm (листове);
Състояние: Добро. Началото, краят, както и листи от средата липсват.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19–22 реда на страница;
Мастило: Черно
Украса

Заставките и инициалите в ръкописа са в народно-тератологичен стил.

Книжовници

Трима книжовници

Съдържание

Съдържа откъси от апостолските Деяния и Послания, предназначени за четене по време на богослужението. В края му има църковен календар (месецослов) със славянските имена на месеците.

Допълнения

Срещат се различни приписки на ff. 4v, 14r, 26v, 28r, 67r, 97v и др.

История
Дата на написване: 12. век, край – 13. век, начало. А. Турилов го датира между 1225 и 1227 г. Произход: Ръкописът е намерен от В. Григорович в Охрид, откъдето носи и името си.. Постъпване в библиотеката: Сбирката на В. Григорович в Руската държавна библиотека е била първо част от Муз. събрание, а сега се съхранява в отделен фонд на учения..
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска държавна библиотека

Библиография