Палаузов миней от XIII–XIV в.

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен. Индивидуално название: Палаузовски миней.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 247 ff. 260 x 200 mm (листове); – F.п.I.72; 263 x 185/195 mm (листове); – Срезн.58;
Състояние: Задоволително
Оформяне на страницата: 1 кол., 30–36 реда на страница;
Мастило: Черно; киновар
Украса

Липсва украса, с изключение на два малки орнаментирани инициала на л. 143б. На л. 140б – киноварно орнаментиран детайл, който не се отнася към орнаментацията на ръкописа.

Подвързия

Дъски от релефна кожа, реставрирани отстрани на гръбнака (до половината от повърхността на горния борд) с кожа без релеф, със следи от крепежни елементи.

Книжовници

Двама книжовници

Съдържание

F.п.І.72: Служби за Великите празници с паримейни четения. За останалата част от празниците – стихири, тропари, месецесловни указания. Някои от празниците само се споменават. В някои случаи са дадени славянските имена на празниците (ff. 24r, 44r, 74r, 123v, 157v).

Срезн. 58 + Месецословни памети за 11 – 24 февруари и за 15 – 25 август в това число служби за св. Кирил Философ (ff. 3r – 6r).

Допълнения

  Приписки на книжовниците

 • (228r, долно поле) . Кратка приписка на книжовника, поуизтрита: Оч҃е не мог(ꙋ) ѹгадать безь извода
 • (163v) . Сла(в) бо҃у ѡ к ... мо
 • (226v) . Бл(с҃)вы дш҃е моа г҃а г҃и

  Късни бележки

 • (231r) . Мисльнаа вещъ добра промислъ ѿ добраго скровища срца
 • Проби от перо
 • (208v) . покѹсихь перо и мьстило ищо
 • (226v) . покѹсихь пѣро
История
Дата на написване: 13. – 14. век. Произход: Ръкописът е бил притежание на историка и руския чиновник Спиридон Н. Палаузов (1818 – 1872), бългаВрин по произход. Вж. Деница Петрова. Симеон Николаев Палаузов.. Постъпване в библиотеката: През 1910 г. листът заедно със сбирката на Срезневски е предаден в Ръкописния отдел на Библиотеката на АН в Санкт-Петербург, където се съхранява и до днес..
Допълнителни сведения
Библиография

Фрагмент . Палаузовски миней. Част в РНБ

Индивидуално название: Палаузовски миней. Част в РНБ. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: F.п.І.72.
Допълнителни сведения

Копия Електронно копие на сайта Руската национална библиотека.

Фрагмент . Палаузовски миней. Част в БРАН

Индивидуално название: Палаузовски миней. Част в БРАН. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Измаил И. Срезневский Сигнатура: № 58. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 24.4.11.