Добромирово евангелие от края на XI век

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Добромирово евангелие.
Кодикологични данни

Ръкописът е разделен на четири части в три хранилища: две части са в Синайския манастир „Св. Екатерина“ (Slav. 43 и Slav 7N), основната част е в РНБ (Q.п.I.55), a фрагмент, запазен в друг ръкопис е в ПНБ (Slav. 65)

Пергамент и хартия. Листове: 216 (пергамент), 14 (хартия) ff. 210 x 150 mm (листове);
Състояние: Без начало, няколко листа са изгубени
Оформяне на страницата: 1 кол., 20–21 реда на страница; Писачи А–Д по 20 реда, Е–Ж, 21 реда
Мастило: Черно, червено и зелено мастило
Украса

Геометрични инициали и геометрични заставки, инициали с плетеница

Книжовници

Четирима книжовници на старинната част

А. книжовник
(ff. 1 – 95б, 122 – 129б, 158б – 182б). Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав, едър, прав

Б. книжовник
(ff. 96r–121r, 130r–158r). Име: Добромир поп
Писмо:

Кирилица. Устав, дребен, висящо писмо

Език

Български

В. книжовник
(218. 8-16) . Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав, едър, прав

Съдържание

Четириевангелие. Съдържа евангелието на част от евангелието на Матей, и текстовете на евангелията от Марко, Лука и Йоан. Синкасар на добавените листове през XIV в.

Допълнения

(л. 121) . приписка на третия писар, който е оставил името на поп Добромир.

История
Дата на написване: 11. век, край – 12. век, начало. Дата на написване: 14. век (допълнена част). Произход: Бил е притежание на Синайския манастир „Св. Екатерина“. Открит през 1873 г. от архимандрит Антонин (Капустин).
Допълнителни сведения

Копия

Библиография

Част

(ff. ).

Фрагмент 1. 2. Синайска част

2. Синайска част. Страна: Египет. Място: Синайски манастир „Св. Екатерина“ . Хранилище: Библиотека на Синайския манастир „Св. Екатерина“ Сигнатура: Slav. 7N.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 9 ff.
Съдържание

Съдържа края на евангелието от Матей

Допълнения

(л. 121) . приписка на третия писар, който е оставил името на поп Добромир.

История
Постъпване в библиотеката: Открита през 1975 г. при ремонт в манастира.

Фрагмент 2. Петербургска част Палимпсест кирилски – долна част Късна част – сръбска ръкопис

Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 196 ff.
История
Произход: Придобит от Ватрослав Ягич от Кайро. Постъпване в библиотеката: Продаден от Ватрослав Ягич на Руската публична библиотека.

Част 2

Друга иденфикация: Палимпсест кирилски – долна част. Друга иденфикация: Късна част – сръбска ръкопис.
Кодикологични данни
Хартия.
Книжовници

Фрагмент 3. 1. Синайска част

1. Синайска част. Страна: Египет. Място: Синайски манастир „Св. Екатерина“ Хранилище: Библиотека на Синайския манастир „Св. Екатерина“ Сигнатура: Slav. 43.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 23 ff.

Фрагмент 4. Парижка част

Парижка част. Страна: Франция. Място: Париж Хранилище: Френска национална библиотека
Кодикологични данни

Листовете са вмъкнати в по-късен ръкопис

Пергамент. Листове: 2 ff.