Драганов миней от XIII век

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен. Индивидуално название: Драганов миней. Индивидуално название: Зографски трефологий. Страна: Гърция. Място: Зографски манастир Хранилище: Библиотека на Зографския манастир Сигнатура: Зогр. 54. Каталог: 54.
Кодикологични данни
Пергамент. Различен по дебелина и качество. 195 x 132 mm (листове); 150 x 100 mm (текст)
Фолиация: Съвременна библиотечна фолиация с молив в горния десен ъгъл на всеки лист.
Тетради:

Свезките са номерирани с арменски букви.

Състояние: Книгата е в лошо състояние. Личат следи от лилава плесен, вече неактивна.На места текстът е безвъзврано унищожен. На много места в ръкописа липсват листове.
Оформяне на страницата: 1 кол., 39–41 реда на страница;
Украса

Заставки и инициали в тератологичен стил

Подвързия

Нова, библиотечна. Картон, облечен в кожа.

Книжовници
Име: Драган
Писмо:

Кирилица. Устав, дребен, изискан

Съдържание

Съдържа празнични служби (свети Иван Рилски, Петка Търновска, Кирил Философ и Методий, цар Петър) от великопостния и следвеликденския (цветен) цикъл на църковната календарна година. Съдържа и кратки (проложни) жития. Има и нотирани текстове, при които са използувани две системи за невмен запис.

Допълнения
Бележки на книжовника
 • (Зогр. 54, 16r) . От ръката на Драган: прѣведено отъ гръцкьіхъ книгъ
 • (???) . От ръката на Драган: оц҃ю потрьітъ ми е изводь
Приписки
 • (Зогр. 54, 172r, долно поле) . С друг почерк с червенослов: Пиши окаѧниче драгане. ꙗко за грѣхьі
  твоѧ б҃ъ твои мѫчитъ тѧ. пиши странниче
 • (Зогр. 54, на гърба на предната корица) . Със молив, съвременен почерк: Драгановъ миней
  на 3 III-тьй лист и на
  48 има нотни знаци
  старобългарски.
 • (1r) . От библиотекаря въвел № 22 на защитния лист: Трифологионъ
  С.З.Б. №
 • (на защитния лист отпред) . с молив: Трифологионъ
  XII вѣкъ
  , допълнено с още едно I
История
Дата на написване: 13. век. Произход:

Три листа от ръкописа са взети от от Порфирий Успенски по време на неговото пребиваване в Зограф и занесени в Русия. Сега те се съхраняват в Руската Национална библиотека в Петербург (Q.p.I.40). Друг фрагмент (от 6 л.), съдържащ служба на свв. Кирил и Методий се е съхранявал в Панталеймоновия манастир на Атон. Сега в неизвестност.

.
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие на Зографската част в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент . Драганов миней. Фрагменти на В. И. Григорович

Друга иденфикация: Индивидуално название: Драганов миней. Фрагменти на В. И. Григорович. Страна: Русия. Място:Москва. Хранилище: Руска държавна библиотека Сигнатура: Муз. 1725. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 42 В. Григорович. Друга иденфикация: Своден каталог: 356. 1 
Кодикологични данни
Листове: 2 л. ff.

Фрагмент . Драганов миней. Фрагменти на Порфирий Успенски

Друга иденфикация: Индивидуално название: Драганов миней. Фрагменти на Порфирий Успенски. Страна: Русия. Място:Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Q.п.I.40. Друга иденфикация: Своден каталог: 357. 2  Друга иденфикация: Предишна сбирка: Порфирий Успенский.
Кодикологични данни
Листове: 3+II ff. 205 x 145 mm (листове);
История
Произход: Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка преди да бъде вместен в основното събрание на РНБ..
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография
 • Христова и др. 2009: № 19 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)
 • Шмидт 1984: № 357 (описание на частите, съхранявани в Русия)
 • Гранстрем 1953: 81 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)
 • Бычков 1885: 46, № 14 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)
 • Отчет 1883: 56 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)

Фрагмент .

Друга иденфикация: . Страна: Гърция. Място: Манастир Св. Панталеймон Хранилище: Библиотека на манастира Св. Пателеймон Според А. И. Александров 6 листа са се съхранявали в Руския манастир св. Пантелеймон на Атон. Сега тяхното местонахождение е неизвестно.