Евангелие Кохно от втората половина на XII в.

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Индивидуално название: Евангелие Кохно. Страна: Украйна. Място: Одеса Хранилище: Библиотека на Одеския национален университет Сигнатура: 1/3 (49). Друга иденфикация: Предишна сигнатура: №182.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 120 ff. 235 x 160 mm (листове);
Състояние: Добро. Целият ръкопис е гръцки палимпсест (Евангелие апракос от Х век).
Оформяне на страницата: 1 кол., 21–22 реда на страница;
Мастило: Черно; киновар, светложълта охра
Украса

Заставки – обикновена, а също и от старовизантийски тип, инициали от старовизантийски тип.

Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Български

Съдържание

Изборно евангелие. Започва с четения от Четвъртата Неделя на Пасха. Съдържанието на ръкописа се прекъсва на заглавието на Богоявлението.

Допълнения
По полетата са отбелязани неделните и празничните четения.
История
Дата на написване: 13. век, втора половина. Произход: Евангелието е купено от капитан А. Кохно от жител на гр. Русе.. Постъпване в библиотеката: Подарено от А. Кохно на Библиотеката на Новоросийския (Одеския) университет през 1879 г. .
Допълнителни сведения
Библиография