Шафариков триод от втората четвъртина на XIII век., РНБ Q.п.I.74

Общо наименование: Триод. Конкретно наименование: Триод цветен. Конкретно наименование: Триод постен. Индивидуално название: Шафариков триод. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: F.п.І.74.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: II+154+III ff. 250 x 185 mm (листове);
Състояние: Лошо. Без начало и край и с липси по средата. Част от листовете са пострадали от влага, някои – са откъснати (л. 1, 3 – 6, 10б, 11б, 38, 43б, 147)
Оформяне на страницата: 1 кол., 33 реда на страница;
Мастило: Черно, киновар, жълта боя
Украса

Заставки от ранен балкански тип, инициали от тератологичен стил, инициали с антропоморфни мотиви, плетеници от балкански тип и др.

Подвързия

От ХІХ в.

Книжовници
Съдържание

Службите от неделята на Великия пост от края на службата на петъка от Сирна неделя до Петдесетница. Акростихове – трипеснеци и четирипесници от Константин Преславски. Старобългарски стихири срещу триезичниците. Свършва на канон (4-ти глас) на утрината в неделята на Петдесетница.

Допълнения

    Приписки на книжовника

  • На л. 103б – по-късна приписка, начало на молитвата „Отче наш“ (тайнопис). Проби на пера. По полетата – инициали. Бележки с молив на л. 136б и 138б. На л. 147 е отбелязано „преобл. Ъ“. На л. 153 е записано: Канон на св. оцемъ.

    Бележки

  • на л. 29r, 65r, 67r – искони ст; на л. 56r – искусих пр; на л. 63v, 77v –помощъ; на л. 100r: Помози ми боже до. На л. 115v с киновар: Помощнїкъ г҃ь; на л. 144v също с киновар: Пом(о)щнїкь м(о)и г҃ъ и застѫпнїк.
История
Дата на написване: 13. век, втора четвъртина. Постъпване в библиотеката: Триодът през 1876 г. е купен от РНБ от наследниците на П. Й. Шафарик. .
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Руската национална библиотека

Библиография

Фрагмент . Шафариков триод. Белградска част

Шафариков триод. Белградска част. Страна: Сърбия. Място: Белград Хранилище: Народна библиотека на Сърбия Сигнатура: № 274 (395).
Кодикологични данни

Намирал се е между ff. 132 и 133 на основната част.

Състояние: Изгорял по време на Втората световна война.