Апостол изборен от началото на XIII век, Зогр. 14

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Апостол изборен. Индивидуално название: Зографски апостол. Страна: Гърция. Място: Зографски манастир Хранилище: Библиотека на Зографската света обител Сигнатура: Зогр. 14. Каталог: 14. Друга иденфикация: Друга иденфикация: Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.2.
Кодикологични данни
Пергамент. Различен по цвят и дебелина пергамент. Листове: 152 ff. 262 x 182 mm (листове); 202 x 122 mm (текст)
Състояние: Добро. Ръкописът е гръцки палимпсест. Редица листове са палимпсести – гръцки унциал в две колони. Началото и краят на ръкописа липсват.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23–24 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Плетенични заставки и инициали във византийски стил.

Книжовници

Трима книжовници

Писмо:

Кирилица. Устав, едър

Съдържание

Деяния на апостолите и послания за цялата година, разделени на седмици и дни. Непълен календар на светците.

История
Дата на написване: 13. век, начало.
Допълнителни сведения

Копия

  • Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.
  • Thompson Library Hilandar Research Library Microforms

Библиография