Радомиров псалтир от XIII век

Общо наименование: Псалтир. Индивидуално название: Радомиров псалтир.
Кодикологични данни

Сега ръкописът е разделен на две части. По-голямата се съхранява в Зографската света обител, а един лист е в сбирката на Порфирий Успенски в Руската национална библиотека.

Пергамент. Листове: 172 (171 Зогр. + 1 Петербургска част) ff.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19 реда на страница;
Украса

Богато орнаментирана с умело украсени заставки и инициали в плетеничен и тератологичен стил.

Книжовници
Име: Радомир дякон
Писмо:

Кирилица. Устав, дребен

Език

Български произход

Едноеров (с ь), двуюсов
Съдържание

Псалтир. Съдържа два кратки предговора, Псалмите (края на псалм 124, както и 125 и 126 псалми, включително три тропара и молитва след всеки раздел на Псалтира), деветтe библейски песни, „Слово егда Саул гонеше Давида“, полунощната служба и два богослужебни показалеца.

Допълнения
  • (167r) . Приписка от дяк Радомир, на чието име е наречен ръкописът.
История
Дата на написване: 13. век, последна четвърт.
Допълнителни сведения
Библиография

Фрагмент 1. Радомиров псалтир. Зографска част

Индивидуално название: Радомиров псалтир. Зографска част. Страна: Гърция. Място: Зографски манастир Хранилище: Библиотека на Зографската света обител Сигнатура: Зогр. 59. Друга иденфикация: Предишна сигнатура в ръкописа: I.е.13. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: I.д.13.
Кодикологични данни
Листове: 171 ff. 145 x 100 mm (листове); 94 x 70 mm (текст)
Състояние: Сравнително добре запазен ръкопис. Към края листовете за замърсени, със следи от влага, някои листове в средата са поокъсани. Липсват доста листове: 2 листа в началото, 40 листа между л. 5 и 6, 1 лист между 68 и 69, между лл. 133 и 134 – три листа (един от тях е в сбирката на Порфирий Успенски в РНБ, Санкт Петербург), между 171 и 172 - лист.
Подвързия

Нова, библиотечна, дебел картон с платно, на гърба кожа.

Фрагмент 2. Радомиров Псалтир. Петербургска част

Индивидуално название: Радомиров Псалтир. Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сбирка: Порфирий Успенский Сигнатура: Q.п.I.11.
Кодикологични данни
Листове: 1 ff. 128 x 100 mm (листове);
Подвързия

Нова библиотечна подвързия

Съдържание

Започва от края на 124 псалм и прекъсва в началото на псалм 126.

Допълнения
  • (167r) . Приписка от дяк Радомир, на чието име е наречен ръкописът.
История
Материали, съпътстващи ръкописа (Лицевата страна на фрагмента) .

П. Успенски е написал: Радомира дьяка ХІV в. (!) или ХІV вѣка. Зогр.

Постъпване в библиотеката: Фрагментът постъпва в библиотеката на РНБ през 1883 г. в колекцията на Порфирий Успенски. .
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Руската национална библиотека.