Зографски листове (Василий Велики. Поучения за иноческия живот) от X век, Зогр. 281

Общо наименование: Слова поучителни. Конкретно наименование: Слова поучителни на Василий Велики. Индивидуално название: Зографски листове. Гърция Място: Зографски манастир Хранилище: Библиотека на Зографската света обител Сигнатура: Зогр. 281. Каталог: 281.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 2 ff. 212 x 190 mm (листове); 190 x 175 mm (текст)
Състояние: Ръкописът е силно повреден.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво, избеляло
Украса

Двойноконтурирани букви в заглавията

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Старобългарски

Съдържание

Василий Велики. Поучения за иноческия живот. Ὅροι κατά πλάτος

Превод: Текстът на откъслека е първият запазен славянски превод на произведението на св. Василий Велики Ὅροι κατὰ πλάτος. Това са въпроси и отговори, известни в литературата и с латинското си заглавие Regulae fusius tractatae (CPG 2875a, срв. (Baudry 2011). Ръкописът съдържа края на 34-ти и началото на 35-ти въпрос и отговор. Части от същия превод, но не от същите въпроси и отговори се съдържа в Симеоновия сборник. В неговото копие, Изб. 1073, се срещат три пасажа от византийското произведение (Янева 2015: 74). Вторият славянски превод се открива в множество ръкописи от XIV–XV в. (Lavrov, Vaillant 1930: 11–14).. Гръцко издание: PG 31, coll: 1000–1005.
История
Дата на написване: 10. век, среда или втора четвърт. Място на написване: Източна България. Произход: Открити са през 1906 г. от руския славист Пьотър Лавров. Текстът е идентифициран от А. Ваян..
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Електронно копие в интернет
  • Hilandar Research Library
  • Библиография