Охридски глаголически листове от X в.

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Индивидуално название: Охридски глаголически листове. Индивидуално название: Охридски листове. Индивидуално название: Охридско евангелие. Индивидуално название: Evangelium Achridanum. Страна: Украйна. Място: Одеса Хранилище: Одеска национална научна библиотека Сигнатура: 1/2 (532).
Кодикологични данни

Един запазен цял лист и една надлъжна лява половинка

Пергамент. Листове: 2 ff. 195 x 169 mm (листове); – f.1; 197 x 107 mm (листове); – f.2;
Състояние: Лошо. Между двата листа има изгубен текст.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Черно
Украса

Инициал С на л. 2

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Глаголица. Преход от ранна ъглеста към обла глаголица

Език

Български

Съдържание

Запазените два листа съдържат откъс от първата тетрада на изборно евангелие: Лк. 24:19 - 35, Йоан 1:35 - 42, 3:30 - 33, 20:19 - 31, 2:1-7. Четивата са предназначени за вторник, сряда и събота от Светлата неделя, за първата неделя от Светлата неделя и за понеделник от втората неделя след Великден.

История
Дата на написване: 10. век. Произход: Двата листа са намерени от руския учен Виктор Григорович през 1845 г. в Охрид и подарени от него, под инв. номер 24, на 1 май 1865 г., заедно с 60 славянски ръкописа от неговата колекция, на Новоросийския университет.. Постъпване в библиотеката: През 30-те години на XX век сбирката става част от Одеската национална научна библиотека..
Допълнителни сведения
Библиография