Супрасълски сборник от X век

Общо наименование: Сборник. Конкретно наименование: Чети-миней за месец март. Конкретно наименование: Панегирик триоден. Индивидуално название: Супрасълски сборник.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 285 ff. 310 x 230 mm (листове);
Състояние: Добро.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Светлокафяво
Украса

Геометрично-плетеничен стил с растителни мотиви, инициали и заставки; инициалите се отличават с конструктивни възли, архитектурни основи и антаблемени в долната част

Книжовници

Трима книжовници

А. книжовник
Име: Ретко
Писмо:

Кирилица. Устав, едър, прав

Език

Български с източнобългарски особености; характеризира се с четири знака за носови гласни (ѧ, ѩ , ѭ след гласна, ѫ, ꙙ след съгласна), два ера, гласни за йотация ꙗ, ѥ, ю; палатални л҄ и н҄ .

Б. книжовник
(ff. 129.30, 139. 9-20). Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав, едър, прав

В. книжовник
(218. 8-16) . Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав, едър, прав

Съдържание

48 статии. Съставен е на българска почва от преводи от византийски гръцки, А и Б групи: А – хомилетична част, в която преобладават архаични преводи, възхождащи към Кирило-Методиевата традиция; Б – житийна (мартироложка) част, възхождаща към преводите от кръга на Преславската книжовна школа. Някои преводи възхождат към глаголически първообраз.

История
Дата на написване: 10. век, среда. Произход: Бил е притежание на Супрасълския манастир, Полша; открит е през 1823 г. от М. К. Бобровски. Той изпраща на Б. Копитар 118 л. за проучване, след което остават в Университетската библиотека в Любляна; 151 л. остават в библиотеката на Замойски във Варшава; по време на Втората световна война (1939-1945) изчезва и се появява в САЩ през 1965 г.; върната е на Полша в 1968 г.; 16 л. са принадлежали на А.Ф. Бичков, остават в Руската национална библиотека, С. Петербург. Включен в Списъка на куртурното наследство на ЮНЕСКО от 2007 г..

Фрагмент 1. Варшавска част

Варшавска част. Страна: Полша. Място: Варшава Хранилище: Национална библиотека на Полша Сигнатура: БОЗ.201.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 151 ff.

Фрагмент 2. Люблянска част

Люблянска част. Страна: Словения. Място: Любляна Хранилище: Народна и Университетска библиотека Сигнатура: Cod. Kop. 2.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 118 ff.

Фрагмент 3. Петербургска част

Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 16 ff.