Синайски палимпсест от XII–XIII век

Общо наименование: Сборник. Конкретно наименование: Сборник със смесено съдържание. Индивидуално название: Синайски palimpsest.
Кодикологични данни

Първоначално са известни 177 листа, а през 1975 г. по време на ремонтни работи в манастира са открити още 32 л., описани от Й. Тарнанидис.

Пергамент. Листове: 209 (177 ff. Sin. Slav. 38 + 32 Sin Slav 2/N) ff. 151 x 115 mm (листове);
Състояние: Добро; 9, 10, 11, 25-32 са повредени в средата.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Тъмнокафяво и светлокафяво
Украса

Инициали с антропоморфни и тератологически елементи, балкански стил; някои напомнят Добрейшовото евангелие

Книжовници

Най-малко седем книжовници

А. книжовник
(ff. Sin. 34. 2r–10r, Sin. 34. 10r–20r, Sin. 34. 20r–23v, Sin. 34. 23v–25v, Sin. 34. 43r–46v; 46v–48v, Sin 34 26r–26v, Греч 70 103r–105, Греч 70 105r–108v, Sin 34 27r–29v, Греч 70 109r–111v, Грeч 70 111v–112v, Sin 34 30r–40v, Греч 70 113r–114v, Греч 70 114v–119v). Име: Анонимен
Б. книжовник
(ff. Греч 70 101r–101v, Sin 34 49r–50v, Греч 70 99r–100r, Греч 70 100r–100v, Sin 34 51r–52v, Греч 70 102r–102v). Име: Анонимен
В. книжовник
(ff. Sin 34 53r–58r, 58r–60r, 60r–63v, 64r–81v, Sin 34 54-98б, Sin 34 99-102б). Име: Анонимен
Г. книжовник
(Q. п.63 1r-3r) . Име: Анонимен
Д. книжовник
(ff. Q. п.63 3r-6v, Q. п.64 1r-8v, Sin 34 3v–71v). Име: Анонимен
Е. книжовник
(ff. Sin 18/N, -- 1v–8v, Греч 70 54r–98r (л. 54, 59, 60, 57, 58, 55, 56, 61–98)). Име: Анонимен
Ж. книжовник
(>Греч 70, 1r–53v (л. 20, 9, 3, 4, 10, 21, 11, 2, 6, 7, 8, 5, 12, 32–53, 24–31, 16, 14, 15, 22, 18, 19, 17, 23, 13, 1)) . Име: Анонимен
Съдържание

Требник, беседи и поучителни слова, Пандекти на Никон Черногорец, апокрифи, жития

Допълнения
  • (Греч 70, f. 22v) . пишѧ по (н)ощи бе-с-свщѧ намѧром да простѣте
  • (Sin 18/N) . наставлениемь г(с)нимь всеѡсвщенⸯнаго ѥп(с)кпа германа кⸯь надохь (?) Да ѥ вѣдомо всакомꙋ калѹгерѹ приходещѹмю ѹ синаю. или ѥ срьблⸯнь или е бѹгаринь или е рѹсинь ꙁа сие келиѥ. ѡставиль да не работать никомѹ нища
  • (Греч 70, f. 39r) . Ѡ члвѣчеѥ каль ти сеѥ роуце а сам си си.
История
Дата на написване: 11. край – 13. век. Произход: Греч 70 е постъпила в РНБ през 1857-1859, след като е намерен в Синай; Q. п.63 и Q. п.64 са пренесени от К. Тишендорф от манастира „Св. Екатерина“. Sin 34 е идентифициран от В. М. Загребин. Sin 18/N е идентифициран от А.А. Турилов след откритието на новата сбирка и описанието от Й. Тарнанидис..

Фрагмент Синайски палимпсест. Греч. 70. Синайски палимпсест. Греч. 70

Индивидуално название: Синайски палимпсест. Греч. 70. Страна: Русия. Място:Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сигнатура: Греч. 70.
Кодикологични данни
Листове: 119 ff.

Фрагмент Синайски палимпсест. Q.п.I.63. Синайски палимпсест. Q.п.I.63 Синайски палимпсест. Q.п.I.63. Долна част

Индивидуално название: Синайски палимпсест. Q.п.I.63. Страна: Русия. Място:Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сигнатура: Q.п.I.63.
Кодикологични данни
Листове: 6 ff. 193 x 137 mm (листове);
Оформяне на страницата: 2 кол.,
Книжовници

Част Синайски палимпсест. Q.п.I.63. Долна част

Друга иденфикация: Индивидуално название: Синайски палимпсест. Q.п.I.63. Долна част.
Кодикологични данни
Оформяне на страницата: 2 кол.,
Книжовници
История
Дата на написване: 12. век.
Допълнителни сведения

Фрагмент Синайски палимпсест. Q.п.I.64. Синайски палимпсест. Q.п.I.64 Синайски палимпсест. Q.п.I.64. Долна част

Индивидуално название: Синайски палимпсест. Q.п.I.64. Страна: Русия. Място:Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сигнатура: Q.п.I.64.
Кодикологични данни
Листове: 8 ff.
Книжовници
История
Дата на написване: 13. век.
Допълнителни сведения

Част Синайски палимпсест. Q.п.I.64

Друга иденфикация: Индивидуално название: Синайски палимпсест. Q.п.I.64. Долна част .
Книжовници
История
Дата на написване: 11.-12. век (?).

Фрагмент Синайски палимпсест. Sin. slav. 34. Синайски палимпсест. Sin. slav. 34

Индивидуално название: Синайски палимпсест. Sin. slav. 34. Страна: Египет. Място: Синайски манастир „Св. Екатерина“ Хранилище: Библиотека на Синайския манастир „Св. Екатерина“ Сигнатура: Slav. 34.
Кодикологични данни
Листове: 81 ff.

Фрагмент Синайски палимпсест. Sin. slav. 18/N. Синайски палимпсест. Sin. slav. 18/N

Индивидуално название: Синайски палимпсест. Sin. slav. 18/N. Страна: Египет. Място: Синайски манастир „Св. Екатерина“ Хранилище: Библиотека на Синайския манастир „Св. Екатерина“ Сигнатура: Slav. 18/N.
Кодикологични данни
Листове: 8 ff.