Аргиров триод от края на XII – началото на XIII в.

Общо наименование: Триод. Конкретно наименование: Триод постен и цветен. Индивидуално название: Аргиров триод.
Кодикологични данни

Основната част от ръкописа се пази в НБКМ, София, два листа са в Архива на Македония в Скопие, а 1 – в архива на проф. Кирил Мирчев

Пергамент. Листове: 61 (58 НБКМ № 933 + 2 МФ-1 + 1 Архив на К. Мирчев) ff. 245 x 195 mm (листове);
Състояние: Добро на запазените части. С много липси.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23–24 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво; киновар на заглавията и рубриките
Украса

Плетенични заставки на НБКМ 933, л. 8б и 57а; 42 двойноконтурни геометрични и плетенични инициали.

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав с архаични елементи, 3 мм, наклонено вдясно писмо.

Глаголица. Глаголица. Няколко думи с глаголическо писмо: (2v.14) .

Език

Български

Двуюсов правопис; преобладава ь
Съдържание

Фрагмент от Постен и Цветен триод, съдържащ службите от петък преди Неделя Вайя – без начало, до деветата песен от пасхалния канон на първия ден на Пасха; на л. 31б (НБКМ) върху текста на икоса от трипеснеца за Велики четвъртък вечер са нанесени безразборно знаци от старовизантийската невмена система; на л. 43а (НБКМ) в славата на стиховните на Велика събота на две места е поставен музикалният знак „тита”.

Допълнения

(15v) . Бележка при указанията за реда на службата

История
Дата на написване: 12. век, край – 13. век, начало.
Допълнителни сведения

Фрагмент НБКМ 933. Аргиров триод. Част в НБКМ

Индивидуално название: Аргиров триод. Част в НБКМ. Страна: България. Място: София Хранилище: НБКМ Сигнатура: 933.
Кодикологични данни
Листове: 58 ff.
История
Постъпване в библиотеката: Листовете са доставени от Стоян Аргиров, а л. 29 и л. 34, са подарени от Васил Балджиев от Пирдоп; инвентарният номер на ръкописа е от 1940 г. .

Фрагмент Архив на Северна Македония, МФ-1. Аргиров Триод. Архив на Северна Македония, МФ-1

Индивидуално название: Аргиров Триод. Архив на Северна Македония, МФ-1. Страна: Северна Макединия. Място: Скопие . Хранилище: Държавен Архив на Северна Македония . Сигнатура: МФ-1.
Кодикологични данни
Листове: 2 ff.

Фрагмент Архив на Кирил Мирчев. Аргиров триод. Фрагмент в Архива на Кирил Мирчев

Индивидуално название: Аргиров триод. Фрагмент в Архива на Кирил Мирчев. Страна: Гърция. Място: София Хранилище: Архив на проф. К. Мирчев
Кодикологични данни
Листове: 1 ff.