Требник от 12.–13. век, ГРБ, Григ. № 033

Общо наименование: Требник. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Виктор И. Григорович (ф. 87) Сигнатура: № 33. Друга иденфикация: Предишна сбирка: Музейное собрание (ф. 178). Предишна сигнатура: № 1716.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 8 ff.
Състояние: Добро
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Кафяво, киновар
Украса

Киноварни иницали

Подвързия

Няма

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Полуустав

Език

Български

Съдържание

Съдържа част от чинопоследование за погребение.

История
Дата на написване: 12. век, край – 13. век, начало (1294 – 1320 г.). Материали, съпътстващи ръкописаБележка от В. И. Григорович: „Хиланд.“; бележка от А. Е. Викторов: „1877 г. Вход. №1716. Из собр. В. Григоровича“; отметки с молив Произход: Ръкописът е от Хилендарския манастир. . Постъпване в библиотеката: Част от сбирката на В. Григорович.
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие (частично) в интернет: Руска държавна библиотека

Библиография