Изборно евангелие от XIII–XIV в., РНБ Q.п.I.43

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно кратко. Конкретно наименование: Апракос кратък. Страна: Русия. Място:Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сигнатура: Q.п.І.43.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 183 ff. 185 x 140 mm (листове);
Състояние: Лошо.
Оформяне на страницата: 1 кол., 21 реда на страница;
Мастило: Черно, киновар, жълта и зелена боя.
Украса

На л. 147б заставка от балкански стил. Много инициали от балкански тип.

Подвързия

От ХІХ в.

Книжовници

Пишат три ръце: първият – л. 1 – 21б; вторият – л. 122 – 167, а третият – л. 167б – 183б.

Съдържание

л. 1 – 147 – текстовете на Евангелието – апракос без начало, започват с четенията по средата на четвъртата седмица на Великден. Л. 147б – 183 – евангелски четения, разпределени по реда на месецеслова от септември до началото на месец март.

Допълнения
  • (103v) . Бележка от втората ръка: Б͠е спсе мои рожеи се ѿ д͠вы.
  • (3r) . По-късна бележка: Село Обръбеле порьквото е кромоть Преоброзение (!).
История
Дата на написване: 13. век, втора половина. Произход: Ръкописът е бил притежание на българския фолклорист, етнограф и археолог Стефан Веркович (1821 – 1893 г.). . Постъпване в библиотеката: РНБ купува от него ръкописа през 1891 г. .
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Руската национална библиотека

Библиография