Четириевангелие от XIII–XIV век, Матенадаран, Слав. фраг. № 2

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Армения. Място: Ереван Хранилище: Матенадаран Сигнатура: Слав. фраг. №2.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 4 ff. 215/220 x 165/167 mm (листове);
Състояние: Добро.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Черно; киновар
Украса

Малки инициали с прост рисунък

Подвързия

Листовете се съхраняват в плик

Книжовници

Двама книжовници (f. 2v – втори почерк)

Писмо:

Кирилица. Устав

Съдържание

Съдържа евангелието от Лука

Допълнения
  • (1r) . От ХVІІІ – ХІХ в. на арменски език
  • (2r) . №/92
История
Дата на написване: 13. век, край – 14. век, начало.
Допълнителни сведения
Библиография