Слепченски апостол от XII в.

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Апостол изборен пълен. Индивидуално название: Слепченски апостол.
Кодикологични данни

Основната част се намира сега в Санкт Петербург (Руска национална библиотека, F.п.I 101 и 101а); Библиотека на Руската академия на науките (Срезн. 53), а други, по-малки откъслеци се пазят в Пловдив (Народна библиотека „Иван Вазов“, № 25), в Москва (Руска държавна библитека, Григ. №14) и в Киев (Национална библиотека на Украйна „Владимир Вернадски“, ДА/П.25).

Пергамент. Листове: 130 л. (РНБ F.п. I и F.п. Iа); 6 л. (РГБ Муз. 1696); 2 л. (ЦБ УАН ДА/II 25); 9 л. (НБ Пловдив 62); 1 л. (БРАН 24.4.6) ff. 275 x 220 mm (листове);
Състояние: Добро. Палимпсест – долен гръцки текст от Х в., Житие на св. Йоан Златоуст.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23–24 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Инициали в тератологичен и византийски стил.

Подвързия

Нова, ХХ в.

Книжовници

Илински смята, че е изписан от двама книжовника – източнобългарски и западнобългарски особености.

А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Български

Съдържание

Деяния и послания на апостолите за цялата година, разделени на седмици и дни. Славянски имена на месеците.

История
Дата на написване: 12. век, втора половина. Произход: Открит е от Виктор Григорович през 1844 г. в Слепченския манастир. През 1877 г. Стефан Веркович го изнася в Русия. .

Фрагмент Срезн. 53. Слепченски апостол. Фрагмент Срезн. 53

Индивидуално название: Слепченски апостол. Фрагмент Срезн. 53. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Измаил И. Срезневский Сигнатура: Срезн. 53. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 24.4.6.

Фрагмент РНБ F.п.101. Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101

Индивидуално название: Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: F.п.101.
Кодикологични данни
Украса

Заставки и орнаментирани инициали в черно и киновар.

Подвързия

Картон, 19 век

История
Произход: Предишният притежател е Стефан Веркович..

Фрагмент РНБ F.п.101а. Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101а

Индивидуално название: Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101а. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: F.п.101а.
Кодикологични данни
Украса

Заставки и орнаментирани инициали в черно и киновар.

Подвързия

Картон, 19 век

История
Произход: Предишният притежател е Стефан Веркович..

Фрагмент РГБ, ф. 87, № 14. Слепченски апостол. Фрагмент РГБ, ф. 87, № 14

Индивидуално название: Слепченски апостол. Фрагмент РГБ, ф. 87, № 14. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Виктор И. Григорович (ф. 87) Сигнатура: 14. Друга иденфикация: Предишна сбирка: Музейное собрание (ф. 178). Предишна сигнатура: № 1696.
Кодикологични данни

Гръцки палимпсест

История
Произход: Произхожда от Слепченския манастир. Изнесен от манастира от В. И. Григорович. Притежание отначало на Веркович, а после и на Виктор И. Григорович..

Фрагмент Киевски. Слепченски апостол. Киевски фрагмент

Индивидуално название: Слепченски апостол. Киевски фрагмент. Страна: Украйна. Място: Киев Хранилище: Национална библиотека на Украйна Сигнатура: ДА/П.25.

Фрагмент Пловдивски. Слепченски апостол. Пловдивски фрагмент

Индивидуално название: Слепченски апостол. Пловдивски фрагмент. Страна: България. Място: Пловдив Хранилище: Народна библиотека „Иван Вазов“ Сигнатура: 62. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 25.