Служба на Йоан Кръстител (откъслек) от XIII в. – част от коволют, Манастир Хилендар, SMS. 87

Общо наименование: Служба. Общо наименование: Псалтир. Общо наименование: Канони. Общо наименование: Летопис. Конкретно наименование: Служба на Йоан Кръстител. Страна: Гърция. Място: Хилендарски манастир Хранилище: Библиотека на Хилендарския манастир Сигнатура: SMS 87.
Кодикологични данни

Паметникът е конволют: откъслекът от 13. век служи за предна подвързия, основният текст е Псалтир с последования от 15. век, а за задна корица е използван ръкопис от 14. век.

Пергамент и хартия. Пергамент (двата откъслека от 13. и 14. век); хартия (основентекст) Листове: 444 (1+442+1) ff. 210 x 140 mm (листове);
Състояние: Добро
Подвързия

Кожена подвързия от ХVІ в.

Допълнителни сведения
Библиография

Част 1. Пергаментна част

Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 1 ff.
Състояние: Задоволително. Използван за предна корица
Мастило: Тъмнокафяво
Книжовници
Съдържание

Листът от преднага корица съдържа откъслек от служба за Йоан Кръстител.

Допълнения
  • (402v – 403) . Приписка на книжовника
История
Дата на написване: 13. век.

Част Хартиена част

Кодикологични данни
Хартия. Водни знаци: Елен; Еднорог. Листове: 442 ff.
Украса

Заставки и инициали

Книжовници
Име: Йов/Йоан
Писмо:

Кирилица. Полуустав

Език

Старосръбски

Рашки
Съдържание

Псалтир: псалми, канони и молитви. Сборник от смесен тип

Допълнения
  • (402v – 403) . Приписка на книжовника
История
Дата на написване: 15. век (1408 г.).

Част 2. Пергаментна част

Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 1 ff.
Състояние: Задоволително. Използван за задна корица
Мастило: Тъмнокафяво
Книжовници
Съдържание

Канон на вселенския събор и със словенски текст: откъслек от летопис.

Допълнения
  • (402v – 403) . Приписка на книжовника
История
Дата на написване: 14. век.