Маноилов апостол от втората половина на XIII в.

Общо наименование: Апостол. Конкретно наименование: Праксапостол. Конкретно наименование: Апостол изборен пълен. Индивидуално название: Маноилов апостол.

Кодикологични данни

Шест фрагмента, част от голям кодекс, са идентифицирани от Тихомиров. (Шмидт 1984: 340). Днес те се съхраняват в три различни библиотеки, разделени на шест части.

Пергамент. Листове: 22 ff.
Тетради:

(липса) 1 л. (НБКМ 499 л.3) + 1 л. (Сырку 15) + 9 л. (НБКМ 499, л. 4 + липса на 2 л. вероятно) + НБКМ 499, л.5 + липса на 1 л. + липса на много листове) + 1 л. (Григ. 15.III, л.1) + 4 л. (Срезн. 54, л. 2, 3, 4, 1), + 1 л. (Григ. 15.III, л. 2) + липса на много листове + 1 л. (НБКМ 500, л. 2) + липса на 2 л. + 1 л. (НБКМ 500, л. 1) + липса на листове + 2 л. (НБКМ 499, л. 1-2) + 1 л. (Сырку 16) + липса.

There are no quire signatures preserved.
Състояние: Само някои части на паметника са запазени
Оформяне на страницата: 1 кол., 31–34 реда на страница;
Мастило: Кафяво; киновар.
Украса

Плетенични заставки, концовки и инициали от няколко различни типа, с разнообразна орнаментика; киновар, оцветяване с жълто, зелено, тъмно синьо-зелено. Инициалите са изключително разнообразни като тип – тератологични, плетенични, геометрични двойноконтурни, тънки (еднолинейни).

Книжовници
1. книжовник
Име: Маноил поп
Писмо:

Кирилица. Полуустав

Език

Български

Съдържание

Съдържа четива от пълен изборен апостол: л. 2а-2б - апостолски четива за 35-та седмица след Петдесетница, за събота и неделя Сиропустни и за 1 събота от Великия пост

Допълнения
  • (2v) . Късна бележка: Асъ самъ коренъ попскы родомъ прости Спасивановъ.
Допълнения
  • (1r, външно поле ) . П. А. Сирку е добавил с молив бележка: Из Пловдивск. училищной библиотеки.
Допълнения
  • (1r, в долното поле) . П. А. Сирку е написал с молив: Пловдивъ.
Допълнения
  • (2v) . Бележка от И. И. Срезневски: Тут было написано слабо ПОПЪ МАНОИЛЪ по нарезу вдоль границы. Я хотел восстановить и смыл.
Допълнения
  • (1r) . Бележка от В. И. Григорович: С Балкан. Богоев
  • (1r) . Бележка от А. Е. Викторов: К № 1697 В. Григоровича
История
Дата на написване: 13 в., втора половина. Място на написване: Вероятно написан в Североизточна България. Произход: П. Сирку отбелязва, че неговите фрагменти са намерени в Пловдив („из Пловдивской училищной библиотеки“); бележката с името на преписвача е от фрагментите на Срезневски; В. Григорович получава от Ив. Богоров два листа от паметника през 1847 г., когато се срещат в Лайпциг; фрагментът е донесен в НБКМ от Ст. Георгиев от Самоков, а както личи от самия лист, той е бил употребяван дълго време като подвързия на по-малка по формат книга. .

Фрагмент . Маноилов апостол. Фрагмент НБКМ 499

Маноилов апостол. Фрагмент НБКМ 499. Страна: България. Място: София Хранилище: НБКМ Сигнатура: 499.
Кодикологични данни
Пергамент. 275, 280 x 185, 190 mm (листове); 225 x 145 mm (текст)
История
Произход: Подарен на Софийския народен музей (сега Национален Археологически институт с музей) от А. Върбанов. . Постъпване в библиотеката: Изпратен от Софийския народен музей в НБКМ..

Фрагмент . Маноилов апостол. Фрагмент НБКМ 500

Маноилов апостол. Фрагмент НБКМ 500. Страна: България. Място: София Хранилище: НБКМ Сигнатура: 500.
Кодикологични данни
285 x 200 mm (листове); 220 x 145 mm (текст)
История
Постъпване в библиотеката: Получен от Ст. Георгиев от Самоков.

Фрагмент . Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 15

Индивидуално название: Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 15. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Полихроний А. Сырку Сигнатура: Сырку 15.
Кодикологични данни
Пергамент. 282 x 200 mm (листове);
История
Постъпване в библиотеката: Ръкописът става част от библиотеката през 1906, когато получава сбирката на П. А. Сирку..

Фрагмент . Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 16

Индивидуално название: Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 16. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Полихроний А. Сырку Сигнатура: Сырку 16.
Кодикологични данни
282 x 200 mm (листове);
История
Постъпване в библиотеката: Ръкописът става част от библиотеката през 1906, когато получава сбирката на П. А. Сирку..

Фрагмент . Маноилов апостол. Фрагмент Срезн. 54

Индивидуално название: Маноилов апостол. Фрагмент Срезн. 54. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Измаил И. Срезневский
Кодикологични данни
Пергамент. 282 x 200 mm (листове);

Фрагмент . Маноилов апостол. Фрагмент Григ. 15.III

Индивидуално название: Маноилов апостол. Фрагмент Григ. 15.III. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Виктор И. Григорович (ф. 87) Сигнатура: Григ. 15. III.
Кодикологични данни
Пергамент. 284, 280 x 197, 201 mm (листове);
История
Произход: Смята се, че В. И. Григорович получава фрагмента от Ив. Богоев–Богоров в Лайпциг през 1847.. Постъпване в библиотеката: Фрагментът става част от сбирката на В. И. Григорович в Руската държавна библиотека. .