Асеманиево евангелие от втората половина на X век, Cod. Vat. Slav. 3

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Индивидуално название: Асеманиево евангелие. Страна: Ватикана. Място: Ватикана Хранилище: Ватиканска апостолическа библиотека Сигнатура: Cod. Slav. 3.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 158 ff. 230 x 170 mm (листове);
Състояние: Краят му липсва, липсва също един лист в средата след л. 49.
Оформяне на страницата: 2 кол., 26–30 реда на страница; (ff. 1 – 41а, 42b – 116). 1 кол., 26–30 реда на страница; (ff. 41b, 42а, 117 – 158).
Мастило: Различни по цвят бои
Украса

Заставките и инициалите са многоцветно орнаментирани в геометрично-плетеничен стил, на места с растителни, антропоморфни и зооморфни мотиви. В кръглите петлици на 13 инициала са изобразени лица и събития от Евангелието и синаксара.

Подвързия

Метална релефна обковка от ХІХ в.

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Глаголица. Глаголица, красива обла, стоящо писмо

Език

Български

Б. книжовник
(29c–30а) . Име: Анонимен
Писмо:

Глаголица. Глаголица, обла, следи от висящо писмо

Език

Български

Едноеров правопис
Съдържание

Първата част на ръкописа е изборно евангелие по реда на съботните и неделните четения, като се започне от Великден. Втората част съдържа календарни бележки за християнските празници и честваните на съответния ден светци и избрани евангелски откъси, влизащи в службата през този ден. Съдържа също така гадателната книга „Зли дни“.

Допълнения
  • Приписките са няколко пласта – от различни автори и от различни десетилетия, дори векове. Повечето приписки са на кирилица. Най-интересните от кирилските допълнения са свързани със славянските имена на месеците от септември до април и посочването на „злите“ дни за тях в календарната част на евангелието. В няколко от тях се споменават лицата, които пишат (л. 157б; 76б; 46б). Има приписки и на глаголица.
  • Срещат се и кратки бележки на гръцки език.
История
Дата на написване: 10. век, втора половина. Произход: Намерен е от Йосиф Симон Асемани през 1736 г. в славяногръцки манастир в Йерусалим и е пренесен в Рим.. Постъпване в библиотеката: Предаден от Йосиф Симон Асемани във Ватиканската апостолическа библиотека..