Псалтир от края на XIII или началото на XIV век, Зогр. 295, Вф.I.1070

Псалтир.
Кодикологични данни

Два листа се съхраняват във Варненския музей на Възраждането (Козма 2015) със сигнатура I.1070 (Инв. No 7/1), срв. и Станчев, Банков 1978. Те попълват липсата между л. 8 и л. 10 в зографския фрагмент: Пс. 115: 3–10; Пс. 116; Пс. 117: 1–29 с тропари след катизмата.

Пергамент. Листове: 12 (3 – Зогр. 295, ff. 6-8 + 2 –Вф. I.1070 + 7 – Зогр. 295 ff. 10, 5, 1, 2, 9, 3, 4) ff. 180 x 129 mm (листове); 135 x 86 mm (текст)
Състояние: Липсва по-голямата част от ръкописа. Листовете са многократно обрязвани.
Оформяне на страницата: 1 кол., 24 реда на страница;
Мастило: Черно с киновар за заглавия ии първите стихове на катизмите
Украса

Цветни инициали (червено, жълто и зелено) в плетеничен стил

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Полуустав, дребен прав с обработен почерк

Език

български

Едноеров (с ь), безюсов
Съдържание

Псалми с тропари и молитви след катизмите. Части от псалтирния текст от 15, 16, 17 катизми

История
Дата на написване: 13. век, край – 14. век, начало.
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент Зогр. 295. Псалтир

Общо наименование: Псалтир. Страна: Гърция. Място: Зографски манастир Хранилище: Библиотека на Зографската света обител Сигнатура: Зогр. 295. Каталог: 295.
Кодикологични данни
Листове: 10 (3 – ff. 6-8 + + 7 ff. 10, 5, 1, 2, 9, 3, 4) ff.
Състояние: Липсва един лист след л. 6 и 4‒5 листа след л. 7.
Подвързия

Без подвързия

Фрагмент Вф. I.1070. Псалтир

Общо наименование: Псалтир. Страна: България. Място: Варна Хранилище: Музей на Възраждането Сигнатура: I.1070.
Кодикологични данни
Листове: 2 ff.
Подвързия

Без подвързия