Македонски кирилски лист, БРАН, Срезн. 63

Общо наименование: Трактат по въпросите на превода. Индивидуално название: Македонски кирилски лист. Индивидуално название: Лист на Гилфердинг. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Измаил И. Срезневский Сигнатура: № 63. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 24.4.16.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 1 ff. 275 x 219 mm (листове);
Състояние: Лошо
Оформяне на страницата: 1 кол., 30 реда на страница;
Мастило: Tъмнокафяво, избеляло
Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав

Глаголица. Глаголица: глаголическа буква за "ю"

Език

Български

Съдържание

Част от учените се придържат към мнението, че съдържа откъс от текста на Пролога към Небеса на Йоан Екзарх. Според други – листът съдържа откъс от Предговор на Константин-Кирил Философ към превода на Евангелието, а този предговор е бил използван от Йоан Екзарх при съставянето на Пролога към Небеса. Според Ф. В. Мареш – откъс от епилог на Методий към превода на Новия завет.

История
Дата на написване: 10. век, начало. От края на ХІ в. (Илински и Ваян) или от края на ІХ – началото на Х в. (Добрев). Произход: Открит от А. Ф. Хилфердинг по време на неговата научна обиколка из Балканите през 1857 г. Той го подарява на И. И. Срезневски. . Постъпване в библиотеката: През 1910 г. листът заедно със сбирката на Срезневски е предаден в Ръкописния отдел на Библиотеката на АН в Санкт-Петербург, където се съхранява и до днес..
Допълнителни сведения
Библиография