Дечански псалтир от XIII век, РНБ Гилф. № 17

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Псалтир с последование и гадателни приписки. Индивидуално название: Дечански псалтир. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Гильф. 17.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 201 + I ff. 150 x 110 mm (листове);
Състояние: Добро. Без край и с липси в средата
Оформяне на страницата: 1 кол., 24 реда на страница;
Мастило: Черно, киновар, жълта и зелена боя. Част от заглавията са написани със зелена боя.
Украса

Инициали от старовизантийски, геометричен и балкански тип. На л. 1 има следи от разпаднала се заставка. На л. 101б – грифонаж - орнамент с перо (късен)

Подвързия

Подвързия – стара – дъски от релефна кожа, орнамент – двуглав орел.

Закопчалките и кожата на гърба са откъснати.
Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав, среден

Съдържание

Текст на Псалтира, разделен на катизми. Пред началото на всяка катизма са сложени славословия, тропари и молитви. Чин на Полунощница и няколко канона

Допълнения
  • (f. 200v) . късна записка Помени ги Двда
  • (ff. 48v – 55) . обръщение към Господ за помощ и възпоменание.
  • (ff. f. 5r, 13r, 119v–120r). Бележки, които не се разчитат
История
Дата на написване: 13. век, втора половина. Материали, съпътстващи ръкописа (1r) . Записано: Дечани (ХІХ в.) Произход: До 1857 г. псалтирът е бил част от колекцията на Дечанския манастир, след което А. Ф. Гилфердинг купува псалтира. . Постъпване в библиотеката: Става част от колекцията на РНБ през 1868 г. .
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска национална библиотека

Библиография