Зографско евангелие от X век, РНБ Глаг. № 1

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Зографско евангелие. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Глаг. 1.
Кодикологични данни

л. 41–57, палимпсест, изтрит текст от глаголическо тетраевангелие от Х в.

Пергамент. Листове: II+304 ff. 180 x 125 mm (листове);
Състояние: Началото и отделни вътрешни листове на ръкописа са изгубени.
Оформяне на страницата: 1 кол., 23 реда на страница;
Мастило: Писано е с две мастила. Едното е тъмно, с кафеникав оттенък, а другото е светлокеремидено.
Украса

Геометрични орнаменти, заставки, три главни букви, портрети на апостолите Петър и Павел, свещеника Захарий и др.

Подвързия

Метална релефна обковка от ХІХ в.

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Глаголица. Глаголица, обла

Език

Български

Б. книжовник
(289r-304v) . Име: Йоан йерей
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Български

Съдържание

Съдържа текста на четиримата евангелисти – от Матей 3: 11 до края на Йоан, а също така синаксар и месецослов.

Допълнения
  • (288v) . Приписка на книжовника: йерей Йоан
  • Глаголическите приписки се отнасят най-вече към евангелските откъси, които са се чели на големите църковни празници (Рождество Христово, Благовещение, Възкресение). Две кирилски приписки на л. 83v и л. 224v съдържат български народни имена от втората половина на ХІІ в.
История
Дата на написване: 10. век. Дата на написване: 12. век – л. 41–57. Дата на написване: 13. век – л. 289–304. Произход: Бил е притежание на Зографския манастир на Света гора; през 1860 г. монашеската братство подарява ръкописа на П. И. Севастиянов като дар за руския император Александър II. . Постъпване в библиотеката: Постъпил е в Руската национална библиотека, където се съхранява и досега..
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска национална библиотека

Библиография