Синайски служебник от X век

Общо наименование: Служебник. Индивидуално название: Синайски служебник.
Кодикологични данни

Смята се за част от Синайския требник (евхологий). 2 л. се пазят в РНБ, С. Петербург и 1 л. в БРАН, фонд Срезневски, 24.4.8.

Пергамент. Листове: 3 (2 ff. Глаг. 2 + 1 Срезн. 55) ff. 140 x 87 mm (листове); – Глаг.2; 132 x 90 mm (листове); – Срезн.55;
Състояние: Добро.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

л.1 – заставка (ограничена с мастило, киновар, жълта, синя, зелена боя); на л. 1б и 2б – инициали (ограничени с мастило и многоцветни).

Книжовници
А. книжовник
Име: Анонимен
Писмо:

Глаголица. Дребна кръгла

Език

Български

Съдържание

Молитва за влизане в храма; за целуване на кръста, за извършване на светите дарове; за предложение на хляба.

Допълнения
  • (f. 1r) . Приписка, откъс от пасхалия (XII в.?)
  • (1v) . Вътре в заставката изписани имена.
История
Дата на написване: 10. век. Произход: Фрагментът Срезн. 55 е пренесен от Н. П. Крилов от манастира „Св. Екатерина“ на Синай през 1853 г. Фрагментът Глаг 2 е донесен от Порфирий Успенский в 1853 г. .
Допълнителни сведения
Библиография

Фрагмент Синайски служебник. Глаг. 2. Синайски служебник. Глаг. 2

Индивидуално название: Синайски служебник. Глаг. 2. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Глаг. 2.
Кодикологични данни
Листове: 2 ff.
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие на страниците на Руската национална библиотека.

Фрагмент Синайски служебник. Срезн. 55. Синайски служебник. Срезн. 55

Индивидуално название: Синайски служебник. Срезн. 55. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Библиотека на Руската академия на науките Сбирка: Измаил И. Срезневский Сигнатура: Срезн. 55. Друга иденфикация:
Кодикологични данни
Листове: 1 ff.
Допълнителни сведения

Копия

Снимки на Инсбрукската част на страниците на Института по славистика на Университета в Инсбрук.