Севастиянов триод, фрагмент 1, РГБ Сев. II 47.1

Общо наименование: Триод. Конкретно наименование: Триод постен. Индивидуално название: Севастиянов триод, фрагмент 1. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Петр И. Севастьянов (ф. 270) Сигнатура: II 47.01. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: 1477.1.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 1 ff. От размер фолио листовете са обрязани mm (листове);
Състояние: Добро
Оформяне на страницата: 1 кол., 29–30 реда на страница;
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Двойноконтурни инициали от старовизантйски тип, запълнени с киновар

Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав с наклон надясно

Език

Български

Двуюсов, двуеров правопис
Съдържание

Първият ирмос за утринния канон в понед. на Втората неделя от поста

История
Дата на написване: 12. век, край – 13. век, начало. Произход: Намерен на Света гора от П. И. Севастиянов..
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска държавна библиотека

Библиография