Радомирово евангелие от XIII в., HAZU III.b.24

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Индивидуално название: Радомирово евангелие. Страна: Хърватия. Място: Загреб Хранилище: Архив на Хърватската академия на науките и изкуствата Сигнатура: III.b.24. Друга иденфикация: Предишна сигнатура: Миханович 6.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 182 ff.
Състояние: Добро
Мастило: Черно, цветни заставки и инициали
Украса

Тератологичен стил в инициалите с изображения на животни и птици.

Книжовници
А. книжовник
Име: Радомир
Писмо:

Кирилица. Устав среден

Език

Среднобългарски

двуюсов, двуеров правопис, смесване на носовките
Съдържание

Евангелие изборно

Допълнения
    Бележка на писача:
  • Помени мѧ, Христе. Аз грешни Радомир писах. Велика ми бе тъга на срдци
История
Дата на написване: 13. век. Произход: Вероятно намерено от А. Миханович на Света гора. .
Допълнителни сведения
Библиография