Драгиино евангелие от втората половина на XII в.

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Драгиино евангелие.
Кодикологични данни

Основната част се намира сега в Пантелеймоновия манастир на Атон, два листа са в Руската държавна библиотека, а 4 – в манастира Прусос в Гърция.

Пергамент. Листове: 134 (128, Слав. 7 + 2, Григ. ф. 87, № 12. I + 4, Прусос № 72) ff.
Състояние: Много липси в отделните части. Началото на кодекса не е запазено
Мастило: Варира от кафяво до черно; киновар.
Украса

Инициали

Книжовници
А. книжовник
Име: поп Драгия Братолинов
Писмо:

Кирилица. Устав и полуустав

Език

Български

Съдържание

Четириевангелие. Първите 7 глави и част от 8-та липсват.

(1r–2v, Прусос. №72) . Матей 8:18 – 9:32.
(3r-v, Прусос. №72) . Матей 16 : 25 – 17 : 19.
(4r-v, Прусос. №72) . Матей 20 : 20 – 21.
(1r–2v, Григ. № 12.I) . Матей 25: 17 – 26: 22.
(1r, Слав. № 7) . Матей 26: 22.
(1r–6v, Слав. № 7) . Евангелието от Матей.
(7–34, Слав. № 7) . Евангелието от Матей.
(34–73б, Слав. № 7) . Лука.
(74–108б, Слав. № 7) . Иоан.
(109–117, Слав. № 7) . Указател на евангелските четения.
(117–127б, Слав. № 7) . Месецеслов.
(127б–128б, Слав. № 7) . Евангелията за различна потреба (списък).
(128б, Слав. № 7 ) . Указател за използване на неделните сутрешни евангелия в периода от Пасха до Петдесетница.
История
Дата на написване: 13. век, втора половина.
Допълнителни сведения
Библиография

Фрагмент Pantel. Slav. 7. Драгиино евангелие. Част в Панталеймоновия манастир

Индивидуално название: Драгиино евангелие. Част в Панталеймоновия манастир. Страна: Гърция. Място: Св. Гора, манастир „Св. Панталеймон“ Хранилище: Библиотека на манастира „Св. Панталеймон“ Сигнатура: Ath. Pantel. Slav. 7.
Кодикологични данни
Листове: 128 ff. 225 x 165 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 25–28 реда на страница;
Подвързия

Нова, ХVIII в.

Фрагмент РГБ Григ. 12.I. Драгиино евангелие. Фрагмент РГБ Григ. 12.I

Индивидуално название: Драгиино евангелие. Фрагмент РГБ Григ. 12.I. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Виктор И. Григорович (ф. 87) Сигнатура: № 12.I. Друга иденфикация: Предишна сбирка: Музейное собрание (ф. 178). Предишна сигнатура: № 1694.
Кодикологични данни
Листове: 2 ff. 218–223 x 223 mm (листове); 218–226 x 167–171 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 29 реда на страница;
История
Материали, съпътстващи ръкописа (1r) . Бележка от ръката на Григорович. Произход: През 1845 г. В. И. Григорович изнася от Панталеймоновия манастир в Русия два листа от евангелието, което сега се съхранява в Руската държавна библотека. .
Допълнителни сведения

Фрагмент Proussos 72. Драгиино евангелие. Фрагмент в манастира Прусос

Индивидуално название: Драгиино евангелие. Фрагмент в манастира Прусос. Страна: Гърция. Място: Манастир Прусос Хранилище: Библиотека на манастира Прусос Сигнатура: №72.
Кодикологични данни
Листове: 4 ff. 218–223 x 223 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 25–28 реда на страница;
История
Произход: Засега не е известно как 4-та листа от евангелието са попаднали в Гърция. .