Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Ватикански палимпсест от X – XI век, Vat. Gr. 2502 1

Ватиканска апостолическа библиотека

Vat_Gr_2502.xml

Асеманиево евангелие от втората половина на X век, Cod. Vat. Slav. 3 1

Ватиканска апостолическа библиотека

Vat_Slav_03.xml