Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Търновско евангелие от около 1274 г., HAZU III.a.30 1

Архив на Хърватската академия на науките и изкуствата

HAZU_IIIa30.xml

Радомирово евангелие от XIII в., HAZU III.b.24 1

Архив на Хърватската академия на науките и изкуствата

HAZU_IIIb24.xml