1 случай/я за
Бичков Афанасий

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Супрасълски сборник от X век 1

… ; по време на Втората световна война (1939-1945) изчезва и се появява в САЩ през 1965 г.; върната е на Полша в 1968 г.; 16 л. са принадлежали на А.Ф. Бичков, остават в Руската национална библиотека, С. Петербург. Включен в Списъка на куртурното наследство на ЮНЕСКО от 2007 г.…

Supr.xml