7 случай/я за
Хлудов Алексей

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Триод Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 133 1

… А. Хилфердинг предава ръкописа на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес.…

GIM_Hlud_133.xml

Октоих Струмишки за 5–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 136 1

… През 1872 година ръкописът е предаден на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес.…

GIM_Hlud_136.xml

Триод Хлудов от втората половина на XIII век – XIV век, ГИМ, Хлуд. № 138 1

… А. Хилфердинг предава ръкописа на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес.…

GIM_Hlud_138.xml

Хлудов (Лобковски) паримейник от 1294–1320 г., ГИМ, Хлуд. № 142 1

… и Алексей Иванович Хлудов (1818 – 1882).…

GIM_Hlud_142.xml

Пролог Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 191 1

… А. Хилфердинг предава ръкописа на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес.…

GIM_Hlud_191.xml

Октоих Хлодов за 6–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 23д 1

… През 1872 година ръкописът е предаден на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес.…

GIM_Hlud_23d.xml

Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28 1

… Чрез Хилфердинг те попадат в библиотеката на руския колекционер Алексей Хлудов. Днес се пазят в Държавен исторически музей, Москва. …

GIM_Hlud_28.xml