1 случай/я за
Лобков Алексей

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Хлудов (Лобковски) паримейник от 1294–1320 г., ГИМ, Хлуд. № 142 1

… През втората половина на XIX век принадлежи последователно на двама руски търговци и любители на старините: Алексей Иванович Лобков (1813 – 1868) и …

GIM_Hlud_142.xml