Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Триод Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 133 1

… Ръкописът е намерен от А. Хилфердинг в …

GIM_Hlud_133.xml

Октоих Струмишки за 5–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 136 2

… От ръката на А. Хилфердинг: …

… Намерен през 1868 г. от Александър Хилфердинг в гр. …

GIM_Hlud_136.xml

Триод Хлудов от втората половина на XIII век – XIV век, ГИМ, Хлуд. № 138 1

… Ръкописът е намерен от А. Хилфердинг в …

GIM_Hlud_138.xml

Пролог Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 191 1

… Принадлежал е на А. Хилфердинг, № 24.…

GIM_Hlud_191.xml

Октоих Хлодов за 6–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 23д 1

… Намерен през 1868 г. от Александър Хилфердинг в гр.…

GIM_Hlud_23d.xml

Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28 1

… През 1868 г. Александър Хилфердинг го намира в …

GIM_Hlud_28.xml

Дечанскo евангелие от втората половина на XIII век, РНБ Гилф. № 4 1

… Екслибрис от А. Ф. Хилфердинг, който показва, че ръкопис № 4 е придобит през 1857 г.: …

RNB_Gilf_04.xml

Дечански псалтир от XIII век, РНБ Гилф. № 17 1

… До 1857 г. псалтирът е бил част от колекцията на Дечанския манастир, след което А. Ф. Гилфердинг купува псалтира. …

RNB_Gilf_17.xml

Македонски кирилски лист, БРАН, Срезн. 63 1

… Открит от А. Ф. Хилфердинг по време на неговата научна обиколка из Балканите през 1857 г. Той го подарява на …

BRAN_Srezn_63.xml

Дечанско евангелие от втората половина на XIII в. 2

… На гърба на горната корица на подвързията има екслибрис от А. Ф. Хилфердинг, който показва, че ръкопис № 4 е придобит през 1857 г.: …

… В РНБ ръкописът постъпва през 1868 г. в състава на събранието на ръкописите на А. Ф.Хилфердинг. …

Dech_ev.xml