1 случай/я за
Anthologium Menaeorum

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Драганов миней от XIII век 1

… Съдържа празнични служби (свети …

Dragan.xml

List of Old Text Titles 1

––

listtitle.xml