3 случай/я за
Миханович Антун

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Търновско евангелие от около 1274 г., HAZU III.a.30 1

… в земите на Молдова и оттам е пренесено в Атон. Вероятно така е достигнало до А. Миханович, който колекционира ръкописи от Светогорските манастири.…

HAZU_IIIa30.xml

Радомирово евангелие от XIII в., HAZU III.b.24 1

… Вероятно намерено от А. Миханович на …

HAZU_IIIb24.xml

Мариинско евангелие от втората половина на X век 1

… през 1845 г. Той го отнася в Русия. След неговата смърт ръкописът попада в московския Румянцевски музей, а сега се намира в Руската държавна библиотека в Москва. Двата откъснати листа още преди 1845 година са били притежание на австрийския консул в Цариград А. Миханович. По-късно те преминават у …

Mar.xml