1 случай/я за
Миклошич Франц

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Мариинско евангелие от втората половина на X век 1

… . По-късно те преминават у Фр. Миклошич, а след това – в Австрийската национална библиотека. …

Mar.xml