2 случай/я за
Богоров Иван

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Маноилов апостол от втората половина на XIII в. 2

… получава от Ив. Богоров два листа от паметника през 1847 г., когато се срещат в …

… Смята се, че В. И. Григорович получава фрагмента от Ив. Богоев–Богоров в …

Man_ap.xml