4 случай/я за
Срезневский Измаил

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служебен миней за декември (откъслек), БРАН, Срезн. 69 1

… През 1910 г. постъпва в БАН заедно с други ръкописи от сбирката на И. И. Срезневски. …

BRAN_Srezn_69.xml

Маноилов апостол от втората половина на XIII в. 1

… („из Пловдивской училищной библиотеки“); бележката с името на преписвача е от фрагментите на Срезневски; …

Man_ap.xml

Новгородски листове от XI век, РНБ F.п.I.58 1

… От сбирката на Куприянов през 1865 г. постъпват в днешната Руска национална библиотека, Санкт-Петербург. Пръв ги нарича „Новгородски листове“ И. И. Срезневски. …

RNB_FpI58.xml

Македонски кирилски лист, БРАН, Срезн. 63 1

… по време на неговата научна обиколка из Балканите през 1857 г. Той го подарява на И. И. Срезневски. …

BRAN_Srezn_63.xml