Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Супрасълски сборник от X век 1

… . Той изпраща на Б. Копитар 118 л. за проучване, след което остават в Университетската библиотека в Любляна; 151 л. остават в библиотеката на Замойски във …

Supr.xml