1 случай/я за
Асемани Йосиф Симон

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Асеманиево евангелие от втората половина на X век, Cod. Vat. Slav. 3 1

… Намерен е от Йосиф Симон Асемани през 1736 г. в славяногръцки манастир в …

Vat_Slav_03.xml