7 случай/я за

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28 2

… (л. І, 1 – 138б), месецеслов (л. 139 – 165). …

… – четения за цяла година (л. 169б – 237), месецеслов (л. 273 – 301б). Апостолски четения за разни случаи (л. 301б). На л. 302 – указател на прокимните с алилуларии по гласове, без начало, започва от 2-ри глас и завършва с 8-ми. На л. 303 – 313 – блажени – 1– 8 глас от ХІV в. …

GIM_Hlud_28.xml

Боянски палимпсест от XI век, РГБ Григ. № 8 1

… след Петдесетница и прекъсва на четивото за 13 октомври. Ръкописът включва синаксар и миней. В края на ръкописа има непълен месецослов. …

RGB_Grig_08.xml

Охридски апостол от XII–XIII век, РГБ Григ. № 13 1

… , предназначени за четене по време на богослужението. В края му има църковен календар (месецослов) със славянските имена на месеците.…

RGB_Grig_13.xml

Дечанскo евангелие от втората половина на XIII век, РНБ Гилф. № 4 1

Месецеслов

RNB_Gilf_04.xml

Зографско евангелие от X век, РНБ Глаг. № 1 1

… – от Матей 3: 11 до края на Йоан, а също така синаксар и месецослов. …

RNB_Glag_01.xml

Ватикански палимпсест от X – XI век, Vat. Gr. 2502 1

… (от т. нар. съботно-неделен тип); освен четирите основни синаксарни цикли и месецослова, съдържа 12-те страстни евангелия и …

Vat_Gr_2502.xml