1 случай/я за
Миличевич Милан

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Свърлижко евангелие от 1279 г., САНУ № 63 1

… Открит от М. Миличевич (1831-1908) в областите около р. …

SANU_63.xml