2 случай/я за
Pentecostarion

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Триод Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 133 1

… и цветен триод (л. 1 – 179). Допълнителни статии: троични 1 – 8 глас (л. 179 – 180). Служби за избрани празници (л. 180 – 190б), канон с молебен към Бога за дъжд (л. 191 – 191б). Сред църковните песнопения в него има и части от богослужебни канони, съчинени от Константин Преславски. …

GIM_Hlud_133.xml

List of Old Text Titles 1

––

listtitle.xml

Аргиров триод от края на XII – началото на XIII в. 1

… и Цветен триод, съдържащ службите от петък преди Неделя Вайя – без начало, до деветата песен от пасхалния канон на първия ден на Пасха; на л. 31б (НБКМ) върху текста на икоса от трипеснеца за Велики четвъртък вечер са нанесени безразборно знаци от старовизантийската невмена система; на л. 43а (НБКМ) в славата на стиховните на Велика събота на две места е поставен музикалният знак „тита”.…

Arg_tr.xml