3 случай/я за
Севастиянов Пьотър

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Севастиянов триод, фрагмент 1, РГБ Сев. II 47.1 1

… Намерен на Света гора от П. И. Севастиянов.…

RGB_Sev_02_47_01.xml

Севастиянов триод, фрагмент 2, РГБ Сев. II 47.2 1

… Намерен на Света гора от П. И. Севастиянов.…

RGB_Sev_02_47_02.xml

Зографско евангелие от X век, РНБ Глаг. № 1 1

… на Света гора; през 1860 г. монашеската братство подарява ръкописа на П. И. Севастиянов като дар за руския император …

RNB_Glag_01.xml