2 случай/я за
Сирку Полихроний

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Маноилов апостол от втората половина на XIII в. 2

П. Сирку отбелязва, че неговите фрагменти са намерени в …

П. А. Сирку е написал с молив: …

Man_ap.xml